Professional association acts

Zwołanie posiedzenia na dzień 10 stycznia 2018 r.

Podat.2018.1.10 | stanowisko z dnia 10 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Polska strategia onkologiczna.

KAAUM.2018.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.1.8 | uchwała z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.1.8 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.1.8 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.1.8 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne w zakresie wizytacji.

Rewid.2018.1.8 | uchwała z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2019 r.

Rewid.2018.1.8 | uchwała z dnia 8 stycznia 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2017.12.29 | uchwała z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów.

Lekarz.2017.12.29 | stanowisko z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.

Lekarz.2017.12.29 | stanowisko z dnia 29 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.12.22 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

PAN.2017.12.22 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Odwoływanie prezesów i wiceprezesów sądów.

Sędz.2017.12.20 | stanowisko z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów na temat sądownictwa.

Sędz.2017.12.20 | stanowisko z dnia 20 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP.

Podat.2017.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2018.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.

Lekarz.2017.12.15 | stanowisko z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Podwyższenie stawki podatku VAT na niektóre wyroby medyczne.

Lekarz.2017.12.15 | stanowisko z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.

Lekarz.2017.12.15 | stanowisko z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2018 r.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2018 roku.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup laptopów.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata do Rady Akredytacyjnej.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.12.14 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Sposób przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację.

KRASPiP.2017.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wydanie Rekomendacji w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji.

NIPIP.2017.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie kampanii reklamowej.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie książki.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie nagród dla laureatów III Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie poręczenia społecznego.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie rezerwy w roku 2018 na pokrycie kosztów organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany