Professional association acts

Powołanie Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Oddziale PAN w Lublinie.

PAN.2018.7.9 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.7.6 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.7.4 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.7.3 | uchwała z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.7.3 | uchwała z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zaliczanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia zawodowego.

Rewid.2018.7.3 | uchwała z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji.

Rewid.2018.7.3 | uchwała z dnia 3 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko II Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2018.7.2 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko I Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2018.7.2 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2018.7.2 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Lekarz.2018.7.2 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018.

PAN.2018.6.29 | decyzja z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. polityki medialnej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. telemedycyny.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2018.6.29 | stanowisko z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na usługi telekomunikacyjne.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2018.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zorganizowanie posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Rytrze.

Lekarz.2018.6.29 | uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na wybór Brokera ubezpieczeniowego.

PAN.2018.6.28 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z Accountancy Europe.

Rewid.2018.6.28 | uchwała z dnia 28 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko członka Prezydium Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.6.25 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2018.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie redaktora naczelnego "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej".

Lekarz.2018.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt Kodeksu branżowego dla sektora medycznego.

Lekarz.2018.6.22 | stanowisko z dnia 22 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017.

PAN.2018.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku.

PAN.2018.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Rewizyjnej powołanej na kadencję 2015-2018.

PAN.2018.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie udziału w XI Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2018.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Organizacja i finansowanie Konferencji KRDP pt. "XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?"

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Podpisanie zamówień na rozbudowę systemu mDoradca o nowe funkcjonalności dla wsparcia prac KRDP.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Przejęcie nadzoru i zarządzania nad sprzętem informatycznym i oprogramowaniem funkcjonującym w KIDP.

Podat.2018.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Przewidywany termin Uroczystości Jubileuszowych z okazji XXV-lecia zawodu doradcy podatkowego.

Podat.2018.6.19 | stanowisko z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany

Przewidywany termin VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2018.6.19 | stanowisko z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt nieoceniany