Professional association acts

Zmiana uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji.

Rewid.2018.7.31 | uchwała z dnia 31 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Uzyskanie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.7.28 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.7.28 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2018.7.28 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Sytuacja w Sądzie Najwyższym.

Sędz.2018.7.27 | stanowisko z dnia 27 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Sędz.2018.7.26 | opinia z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Sędz.2018.7.26 | opinia z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.7.26 | opinia z dnia 26 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.7.24 | uchwała z dnia 24 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.20.2018.

PAN.2018.7.23 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.21.2018.

PAN.2018.7.23 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie na konferencję w Chicago.

Lekarz.2018.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Lekarz.2018.7.20 | stanowisko z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Lekarz.2018.7.20 | stanowisko z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Ryczałtowy system finansowania szpitali.

Lekarz.2018.7.20 | stanowisko z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. telemedycyny.

Lekarz.2018.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Lekarz.2018.7.20 | uchwała z dnia 20 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Organizacja XIX Dorocznej Konferencji Audytingu.

Rewid.2018.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.7.18 | uchwała z dnia 18 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Poprawki Senatu RP do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

KRASP.2018.7.17 | stanowisko z dnia 17 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2018.7.13 | opinia z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.23.2018.

PAN.2018.7.13 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiany ustrojowe w Sądzie Najwyższym.

Sędz.2018.7.13 | stanowisko z dnia 13 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2018.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Sędz.2018.7.12 | opinia z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Radc.2018.7.12 | stanowisko z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona.

Radc.2018.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wzór informacji o przebiegu patronatu.

Radc.2018.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wzór informacji z przebiegu szkolenia aplikanta.

Radc.2018.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Wzór opinii patrona o aplikancie.

Radc.2018.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok.

Lekarz.2018.7.11 | stanowisko z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.261.14.2018.

PAN.2018.7.11 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. | Akt nieoceniany