Professional association acts

Powołanie redaktora naczelnego Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy dotyczącej szkolenia z zakresu zarządzania projektami.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy z rzeczoznawcą majątkowym.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.8.29 | uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.8.29 | uchwała z dnia 29 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Stawki wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji oraz wynagrodzeń innych podmiotów.

Rewid.2018.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.8.27 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana decyzji w sprawie powołania Komisji do spraw działalności upowszechniającej naukę.

PAN.2018.8.20 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.8.17 | uchwała z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2018.8.10 | uchwała z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept.

Lekarz.2018.8.10 | stanowisko z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o dodrukowanie dokumentów prawa wykonywania zawodu.

Lekarz.2018.8.10 | uchwała z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o rozbudowę i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Lekarz.2018.8.10 | uchwała z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.8.10 | uchwała z dnia 10 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2018.8.9 | stanowisko z dnia 9 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin funkcjonowania redakcji dwumiesięcznika "Radca prawny".

Radc.2018.8.9 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.8.6 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany