Professional association acts

Zwołanie IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2018.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2018.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2018.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz.2018.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt Kodeksu branżowego dla sektora medycznego - wersja z dnia 18 sierpnia 2018 r.

Lekarz.2018.9.14 | stanowisko z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Uprawnienia lekarzy dentystów do zwiększonego wynagrodzenia.

Lekarz.2018.9.14 | stanowisko z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2018.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Lekarz.2018.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegacja na podróż zagraniczną.

Rewid.2018.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.9.12 | zarządzenie z dnia 12 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2018.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie udziału Lubuskiego Oddziału KIDP w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2018".

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie VI Podkarpackiej Konferencji, która odbędzie się w dniach 9-11.11.2018 r. w Krasiczynie.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie XIX Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez ELSA Poland.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.9.11 | zarządzenie z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2017.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie oświadczenia dla audytora badającego sprawozdanie finansowe KIDP za 2016 r.

Podat.2018.9.11 | stanowisko z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie oświadczenia dla audytora badającego sprawozdanie finansowe KIDP za 2017 r.

Podat.2018.9.11 | stanowisko z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Informatyzacji KRDP.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Rozkładanie na raty zaległych składek członkowskich.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Tajemnica zawodowa w projekcie zmian w Ordynacji Podatkowej.

Podat.2018.9.11 | stanowisko z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie Przewodniczącego KRDP oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy o współpracy.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Wyznaczenie na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup monitora oraz drukarki dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup systemu konferencyjnego dla Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura KIDP.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2018.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

KRPSZ.2018.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2018 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej.

Lekarz.2018.8.31 | stanowisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2018.8.31 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rzecznika Praw Lekarza.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu ds. oceny ofert na zakup siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt dokumentu "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022".

Lekarz.2018.8.31 | stanowisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2018.8.31 | stanowisko z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Realizacja uchwał, stanowisk i apeli XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Skład Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Skład komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Wybór mediatora.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chorób płuc.

Lekarz.2018.8.31 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie na 3. Międzynarodową Konferencję Związków Zawodowych Lekarzy.

Lekarz.2018.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany

Polityka migracyjna kadr pielęgniarek i położnych.

KRASPiP.2018.8.30 | stanowisko z dnia 30 sierpnia 2018 r. | Akt nieoceniany