Professional association acts

Dofinansowanie udziału Oddziału Lubuskiego w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2019".

Podat.2019.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie VII Podkarpackiej Konferencji Podatkowej.

Podat.2019.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie XVII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Śląski Oddział KIDP.

Podat.2019.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Sfinansowanie zakupu nośników pamięci USB.

Podat.2019.7.29 | uchwała z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznawanie doktorantom stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.

PAN.2019.7.26 | decyzja z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o monitoring mediów.

Lekarz.2019.7.26 | uchwała z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputerów.

Lekarz.2019.7.26 | uchwała z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu, oprogramowania i szkoleń dla Działu Mediów i Komunikacji Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2019.7.26 | uchwała z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.7.26 | uchwała z dnia 26 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Sędz.2019.7.25 | opinia z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Sędz.2019.7.25 | opinia z dnia 25 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.7.24 | uchwała z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.7.19 | uchwała z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.7.16 | uchwała z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup monitora dla Śląskiego Oddziału KIDP.

Podat.2019.7.16 | uchwała z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL.

Rewid.2019.7.15 | uchwała z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.

Lekarz.2019.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na remont pomieszczeń Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2019.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup skanera dokumentowego.

Lekarz.2019.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.7.12 | uchwała z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2019.7.10 | opinia z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2019.7.10 | opinia z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Łódzkiej.

PLODZ.2019.7.10 | statut z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Notar.2019.7.9 | komunikat z dnia 9 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa".

NIPIP.2019.7.9 | stanowisko z dnia 9 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Kurat.2019.7.5 | komunikat z dnia 5 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu "Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich".

Lekarz.2019.7.4 | stanowisko z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.

Rewid.2019.7.2 | uchwała z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2019.6.28 | stanowisko z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.6.28 | uchwała z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

ZUT.2019.6.28 | statut z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na współpracę Podlaskiego Oddziału KIDP z podmiotem zewnętrznym.

Podat.2019.6.28 | stanowisko z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany