Professional association acts

Upoważnienie do podpisania umowy na przeprowadzenie szkolenia medialnego.

Podat.2019.8.27 | uchwała z dnia 27 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.8.25 | uchwała z dnia 25 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2019.8.23 | apel z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2019.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Lekarz.2019.8.23 | stanowisko z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.8.23 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.8.22 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.8.20 | uchwała z dnia 20 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.8.20 | uchwała z dnia 20 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.8.20 | uchwała z dnia 20 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Oświadczenie rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KRASP.2019.8.20 | stanowisko z dnia 20 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty.

Lekarz.2019.8.9 | stanowisko z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci.

Lekarz.2019.8.9 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie strony internetowej.

Lekarz.2019.8.9 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wstrzymanie wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej".

Lekarz.2019.8.9 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie immunologii klinicznej.

Lekarz.2019.8.9 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana programu specjalizacji w dziedzinie pediatrii.

Lekarz.2019.8.9 | stanowisko z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.8.6 | uchwała z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.7.30 | uchwała z dnia 30 lipca 2019 r. | Akt nieoceniany