Professional association acts

Przeznaczenie środków na dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiej Konferencji "Polka w Europie".

Lekarz.2019.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2019.

Lekarz.2019.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "Finanse publiczne a Konstytucja".

Podat.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2020 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2018.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zarzuty dotyczące agresywnej optymalizacji podatkowej stawiane w postępowaniu karno-skarbowym.

Podat.2019.9.17 | stanowisko z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zasady udzielania dofinansowania ze środków KRDP i sposobu jego rozliczania.

Podat.2019.9.17 | stanowisko z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

PAN.2019.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zwalnianie doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej.

Podat.2019.9.17 | stanowisko z dnia 17 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyjaśnienie sprawy antysemickich treści przypisywanych członkowi Rady.

Sędz.2019.9.16 | stanowisko z dnia 16 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczby delegatów na VIII KZPiP z poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2019.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2019.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w PAN Oddziale we Wrocławiu.

PAN.2019.9.9 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Obchody 30-lecia reaktywowania izb lekarskich.

Lekarz.2019.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Lekarz.2019.9.6 | stanowisko z dnia 6 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie przyznania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Apel do zarządzających podmiotami leczniczymi.

Lekarz.2019.9.5 | apel z dnia 5 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na podpisanie dokumentu dotyczącego trudnej sytuacji prawników na Filipinach.

Radc.2019.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.9.2 | zarządzenie z dnia 2 września 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr ZZP.26l .1 7.2019.

PAN.2019.9.2 | zarządzenie z dnia 2 września 2019 r. | Akt nieoceniany