Professional association acts

Przyznanie stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2019.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wybór drukarni do druku "Gazety Lekarskiej" w 2020 r.

Lekarz.2019.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy do foliowania, insertowania, adresowania i kolportażu "Gazety Lekarskiej" w 2020 r.

Lekarz.2019.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2020 r.

Rewid.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2020.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji do spraw zmian w ustawie o doradztwie podatkowym KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie rezerwy w roku 2020 na pokrycie kosztów organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie planu działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP na 2020 rok.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji do spraw ochrony tajemnicy zawodowej KRDP na rok 2020.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Informatyzacji KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2020.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP na rok 2020.

Podat.2019.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana logotypu i księgi wizualizacji KIDP.

Podat.2019.12.17 | stanowisko z dnia 17 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Propozycja podwyższenia mnożników kwoty bazowej w 2020 roku.

Kurat.2019.12.16 | opinia z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP w 2020 r.

Podat.2019.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Sędz.2019.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.12.13 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie i nadanie odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2019.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołania Komisji Przetargowej.

PAN.2019.12.11 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2019.12.8 | statut z dnia 8 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji na rok 2020.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2020.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2020.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2020.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Rady Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia samorządu lekarskiego.

Lekarz.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.

Radc.2019.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany