Professional association acts

Sytuacja w ochronie zdrowia.

Lekarz.2003.9.20 | stanowisko z dnia 20 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Porządek obrad Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin obrad Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyborów Przewodniczącego Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2003.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Opłacanie składek członkowskich rekomendowane przez Komisję do spraw Wewnątrzkorporacyjnych.

Podat.2003.5.13 | stanowisko z dnia 13 maja 2003 r. | Akt nieoceniany

Kontakty Krajowej Rady Doradców Podatkowych z czasopismami i wydawnictwami podatkowymi.

Podat.2003.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2003 r. | Akt nieoceniany

Zasady udziału członków Izby w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Podat.2003.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt nieoceniany

Wspólne stanowisko w sprawie stosowania w praktyce notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Notar.2003.7.11 | stanowisko z dnia 11 lipca 2003 r. | Akt nieoceniany

Zasady udzielania przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych patronatu.

Podat.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Realizacja podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podat.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Plan zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2003.

Podat.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Biura Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Rzeczn.2003.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt nieoceniany

Praktyki kandydatów na doradców podatkowych.

Podat.2003.9.9 | stanowisko z dnia 9 września 2003 r. | Akt nieoceniany

Tryb wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy.

Podat.2003.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Programowej Biuletynu KIDP.

Podat.2003.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2003 r. | Akt nieoceniany

Działanie doradców podatkowych jako pełnomocników.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Wysokość zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów postępowania przed Sądami Dyscyplinarnymi.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu Sądów Dyscyplinarnych.

Podat.2003.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt nieoceniany

Wsparcie działań Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zmiany ustawy "Ordynacja Podatkowa".

Podat.2003.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Rozkładanie na raty zaległych składek.

Podat.2003.11.5 | uchwała z dnia 5 listopada 2003 r. | Akt nieoceniany

Wybór ubezpieczyciela.

Podat.2003.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Ograniczenie udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych.

Podat.2003.4.3 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Postępowanie wobec doradców, którzy nie opłacają składek członkowskich.

Podat.2003.4.2 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowej Rady Kuratorów.

Kurat.2002.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2002 r. | Akt nieoceniany

Inicjatywa obywatelska zmiany ustawy "Ordynacja Podatkowa".

Podat.2002.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie Przewodniczącego KRDP do wystąpienia do Ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała nr 14/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 marca 2002 r.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie Instrukcji postępowania w sprawach wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Pokrywanie kosztów zorganizowania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Wyborczych.

Podat.2002.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej.

Notar.2002.11.8 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2002.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2002 r. | Akt nieoceniany

Wsparcie inicjatywy obywatelskiej związanej z propozycjami zmiany ustawy Ordynacja Podatkowa.

Podat.2002.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Szkolenia doradców podatkowych.

Podat.2002.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt nieoceniany

Wydanie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych aprobaty dotyczącej opinii o projektach ustaw.

Podat.2002.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt nieoceniany

Określenie wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis na listę doradców podatkowych.

Podat.2002.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2002 r. | Akt nieoceniany

Wybór kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podat.2002.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt nieoceniany

Podział składki członkowskiej.

Lekarz.2001.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji w celu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Krajowa Komisja Wyborcza.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Termin i miejsce zjazdów lekarzy.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarskiego na lata 2001-2005.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres kadencji w latach 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za lata 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za lata 1997-200.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za lata 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za lata 1997-200.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Zjazdu Lekarzy w trakcie obecnej kadencji.

Lekarz.2001.12.14 | stanowisko z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Program obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2001.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Regulamin VI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2001.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyborów Przewodniczącego VI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2001.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Uznanie Deklaracji Warszawskiej o autonomii lekarza.

Lekarz.2000.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Określenie cech zawodu lekarza jako zawodu wolnego.

Lekarz.2000.4.28 | stanowisko z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Prywatyzacja w ochronie zdrowia.

Lekarz.2000.4.28 | stanowisko z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Wystosowanie listu otwartego.

Lekarz.2000.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Staż podyplomowy, specjalizacje oraz kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy stomatologów.

Lekarz.2000.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Staż podyplomowy lekarza.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Ograniczony dostęp lekarzy do otwierania specjalizacji.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Dezaprobata dla Minister Zdrowia.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Monopolistyczne działania kas chorych.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Nadzwyczajnego V Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2000.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany