Professional association acts

Określenie wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis na listę doradców podatkowych.

Podat.2002.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2002 r. | Akt nieoceniany

Wybór kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podat.2002.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2002 r. | Akt nieoceniany

Wydanie przez Krajową Radę Doradców Podatkowych aprobaty dotyczącej opinii o projektach ustaw.

Podat.2002.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2002 r. | Akt nieoceniany

Zbiór Zasad Etycznych Prokuratora.

Prok.2002.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2002 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie Instrukcji postępowania w sprawach wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała nr 14/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 marca 2002 r.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie Przewodniczącego KRDP do wystąpienia do Ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Podat.2002.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2002 r. | Akt nieoceniany

Pokrywanie kosztów zorganizowania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Wyborczych.

Podat.2002.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2002.3.13 | uchwała z dnia 13 marca 2002 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2002.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2002 r. | Akt nieoceniany

Program działania.

Podat.2002.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2002 r. | Akt nieoceniany

Ważność legitymacji biegłego rewidenta.

Rewid.2002.1.15 | komunikat z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nieoceniany

Podział składki członkowskiej.

Lekarz.2001.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Krajowa Komisja Wyborcza.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji w celu nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarskiego na lata 2001-2005.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Termin i miejsce zjazdów lekarzy.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres kadencji w latach 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za lata 1997-200.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za lata 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za lata 1997-2001.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za lata 1997-200.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zm.: ustawa o zawodzie lekarza.

Lekarz.2001.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Zjazdu Lekarzy w trakcie obecnej kadencji.

Lekarz.2001.12.14 | stanowisko z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Program obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2001.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Regulamin VI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2001.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyborów Przewodniczącego VI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2001.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Regulamin aplikacji komorniczej oraz ramowy program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych.

Komor.2001.6.26 | uchwała z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Notar.2001.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2001 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie uchwały nr 17/97 z dnia 19 września 1997 r.

Notar.2001.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2001 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2001.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt nieoceniany

Egzamin na biegłych rewidentów.

Rewid.2001.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2001 r. | Akt nieoceniany

Regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów.

Rewid.2001.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2001 r. | Akt nieoceniany

Składka na potrzeby samorządu notarialnego.

Notar.2000.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Zasady wydatkowania składek na potrzeby samorządu notarialnego.

Notar.2000.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Określenie cech zawodu lekarza jako zawodu wolnego.

Lekarz.2000.4.28 | stanowisko z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Prywatyzacja w ochronie zdrowia.

Lekarz.2000.4.28 | stanowisko z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Uznanie Deklaracji Warszawskiej o autonomii lekarza.

Lekarz.2000.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Dezaprobata dla Minister Zdrowia.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Monopolistyczne działania kas chorych.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Ograniczony dostęp lekarzy do otwierania specjalizacji.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Staż podyplomowy, specjalizacje oraz kształcenie ustawiczne lekarzy i lekarzy stomatologów.

Lekarz.2000.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Staż podyplomowy lekarza.

Lekarz.2000.4.27 | stanowisko z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Wystosowanie listu otwartego.

Lekarz.2000.4.27 | uchwała z dnia 27 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Nadzwyczajnego V Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2000.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2000.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2000 r. | Akt nieoceniany

Bezpieczeństwo sędziów i sądów.

Sędz.2000.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2000 r. | Akt nieoceniany

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika.

Komor.1999.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 1999 r. | Akt nieoceniany

Akcja protestacyjna.

Lekarz.1997.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Dostarczenie delegatom na krajowe zjazdy lekarzy materiałów sprawozdawczych.

Lekarz.1997.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Formy opodatkowania lekarzy.

Lekarz.1997.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Przywrócenie lekarzom tytułu doktora medycyny.

Lekarz.1997.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie zadań Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.1997.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.1997.12.13 | stanowisko z dnia 13 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza.

Notar.1997.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarzy w III kadencji (1998-2001 r.).

Lekarz.1997.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu nowej ustawy o izbach lekarskich.

Lekarz.1997.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Regulamin organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.1997.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.1997.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Program obrad IV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.1997.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Regulamin obrad IV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.1997.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres lat 1993-1997.

Lekarz.1997.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za lata 1993-1997.

Lekarz.1997.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za lata 1993-1997.

Lekarz.1997.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 1997 r. | Akt nieoceniany