Akty korporacyjne

Rekomendacja związanych z wystawianiem recept refundowanych.

Lekarz.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2012-2016.

KRASP.2012.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Struktura komisji stałych KRASP.

KRASP.2012.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Realizacja strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

KRASP.2012.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2012 rok.

RGNiSW.2012.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Radca Prawny".

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2012.

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sędz.2012.3.9 | opinia z dnia 9 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Sędz.2012.3.9 | opinia z dnia 9 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 41).

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Obowiązywanie kryteriów ocen kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Sędz.2012.2.9 | stanowisko z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Opinia do projektu założeń rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze.

Prok.2012.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2012.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 1 z dn. 9 I 2012 r.

KRD.2012.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2012/2013.

KAAUM.2012.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie "Regulaminu działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2012-2016".

KAAUM.2012.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Postępowanie dotyczące obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego.

Sędz.2012.5.8 | stanowisko z dnia 8 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 62).

Sędz.2012.3.8 | opinia z dnia 8 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2012.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Dokument "Objaśnienia projektu budżetu w części 28 - Nauka do projektu ustawy budżetowej na rok 2013".

RGNiSW.2012.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

PAN.2012.5.8 | postanowienie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt nieoceniany