Professional association acts

Zm.: uchwała o utworzeniu i organizacji Funduszu Seniora.

Radc.2006.3.31 | uchwała z dnia 31 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2006.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2006.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Adwok.2006.3.25 | uchwała z dnia 25 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Doskonalenie formuły egzaminów maturalnych oraz systemu rekrutacji na studia.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Collegium Civitas statusu uczelni członkowskiej KRASP.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Prace nad standardami kształcenia.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Wspieranie edukacji technicznej.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Wspieranie samorządności doktorantów.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Wspieranie studentów białoruskich.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Zasady prezentowania stanowiska KRASP.

KRASP.2006.3.24 | uchwała z dnia 24 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

PRAD.2006.3.23 | uchwała z dnia 23 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Nieuczciwe działania niektórych szkół wyższych w Polsce.

KRZSP.2006.3.21 | stanowisko z dnia 21 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze.

Adwok.2006.3.21 | stanowisko z dnia 21 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Skład komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2006.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy.

Lekarz.2006.3.18 | uchwała z dnia 18 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kierownika i Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.

Lekarz.2006.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie redaktora naczelnego Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2006.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Skład, zasady działania i zadania Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2006.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Zadania komisji oraz zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2006.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Kryteria podziału dotacji budżetowej dla uczelni artystycznych w 2006 r.

RGSW.2006.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwy "Politechnika Śląska".

RGSW.2006.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Standardy kształcenia.

RGSW.2006.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Wnioski uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji z budżetu państwa.

RGSW.2006.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie oraz regulamin działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2006.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2006 r. | Akt nieoceniany

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw.

Notar.2006.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji Notarialnej.

Notar.2006.2.24 | uchwała z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

Treść ofert składanych przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2006.2.21 | komunikat z dnia 21 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2006.2.18 | uchwała z dnia 18 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2006.2.18 | uchwała z dnia 18 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

RGSW.2006.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2006.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i powołania ich członków.

Podat.2006.2.15 | uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nieoceniany

Nadanie godności Honorowego Przewodniczącego KRePSZ prof. Andrzejowi Bałandzie.

KRPSZ.2006.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Składka członkowska Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ.

KRPSZ.2006.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Rewizyjnej.

KRPSZ.2006.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Wybór Zarządu (Prezydium).

KRPSZ.2006.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Zasady etyki doradców podatkowych.

Podat.2006.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Kierunki działań zmierzających do poprawy sytuacji materialnej lekarzy.

Lekarz.2006.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2006.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu d.s. realizacji uchwały Nr 18 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2006.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu d.s. realizacji uchwały Nr 19 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2006.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2006.

Lekarz.2006.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Informatyzacja uczelni.

KRASP.2006.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Odliczenia podatkowe.

Lekarz.2006.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Uregulowanie minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2006.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Zasady kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2006.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2006.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Akcja protestacyjna.

Lekarz.2006.1.6 | uchwała z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Nakłady publiczne na ochronę zdrowia.

Lekarz.2006.1.6 | uchwała z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarskiego na lata 2006-2009.

Lekarz.2006.1.6 | uchwała z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt nieoceniany