Professional association acts

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wyborczej.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór przewodniczącego VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór sekretarzy VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców przewodniczącego VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Sędz.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2020.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie mgra inż. Kamila Wilka do Zespołu ds. Eurodoc.

KRD.2020.1.23 | uchwała z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie Medalu Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika.

PAN.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów.

Rewid.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.

Rewid.2020.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działalności Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN.

PAN.2020.1.20 | decyzja z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Konkurs "Ambasador Mediacji".

Radc.2020.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2020.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Materiały medialne dotyczące Prof. Tomasza Grodzkiego.

Lekarz.2020.1.10 | stanowisko z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Lekarz.2020.1.10 | stanowisko z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy - Karta Praw Podatnika.

Sędz.2020.1.9 | opinia z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Sędz.2020.1.8 | opinia z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze.

Sędz.2020.1.8 | opinia z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Nagrody "Adwokatka Roku".

Adwok.2020.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów – mgra Przemysława Brzuszczaka.

KRD.2020.1.5 | uchwała z dnia 5 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów – mgra Tomasza Tokarskiego.

KRD.2020.1.5 | uchwała z dnia 5 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów – mgr Anny Szymczak.

KRD.2020.1.5 | uchwała z dnia 5 stycznia 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Kurat.2019.12.23 | komunikat z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.

Lekarz.2019.12.19 | stanowisko z dnia 19 grudnia 2019 r. | Akt nieoceniany