Professional association acts

Aresztowanie i wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec dwóch adwokatów.

Adwok.2008.7.23 | oświadczenie z dnia 23 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania z analizy wniosków zjazdowych.

Rewid.2008.7.22 | postanowienie z dnia 22 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Reprezentowanie KRASzM na posiedzeniu Naczelnej Rady.

KRASM.2008.7.17 | uchwała z dnia 17 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "fizyka medyczna".

RGSW.2008.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "gospodarka i administracja publiczna".

RGSW.2008.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "międzynarodowe stosunki gospodarcze".

RGSW.2008.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "religioznawstwo".

RGSW.2008.7.9 | uchwała z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Kryteria oceny planów studiów i programów nauczania.

PKA.2008.7.3 | uchwała z dnia 3 lipca 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o izbach lekarskich.

Lekarz.2008.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2007.

Lekarz.2008.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy.

Lekarz.2008.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Stawki za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy.

Rzeczn.2008.6.24 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2008.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2008.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2008.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Dokument "Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego".

RGSW.2008.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Planowanie odwołania rektora Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi - Pana Sławomira Owczarskiego.

RGSW.2008.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

RGSW.2008.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "Ochrona przyrody".

RGSW.2008.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie i sposób stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych.

Podat.2008.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek złożenia przez radców prawnych oświadczeń lustracyjnych.

Radc.2008.6.7 | uchwała z dnia 7 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Działalność Sekretarza Generalnego KRASP.

KRASP.2008.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek złożenia przez radców prawnych oświadczeń lustracyjnych.

Radc.2008.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KRASP w kadencji 2005-2008.

KRASP.2008.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności KRASP w kadencji 2005-2008.

KRASP.2008.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Kształcenie dla przyszłości.

KRASP.2008.6.5 | deklaracja z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.

KRASP.2008.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP.

KRASP.2008.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej.

KRASP.2008.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Wynagrodzenia pracowników uczelni publicznych.

KRASP.2008.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2007.

KRASP.2008.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2008 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UKSW.2008.5.29 | uchwała z dnia 29 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Moduły obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w roku 2009.

Rewid.2008.5.27 | uchwała z dnia 27 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Proponowane zmiany w ustawie prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw.

Adwok.2008.5.27 | stanowisko z dnia 27 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Brak decyzji dotyczącej dotacji budżetowej dla szkół wyższych na 2008.

KRASP.2008.5.16 | uchwała z dnia 16 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Krakowskiej Szkole Wyższej im. A.F. Modrzewskiego statusu uczelni członkowskiej KRASP.

KRASP.2008.5.16 | uchwała z dnia 16 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.

KRASP.2008.5.16 | stanowisko z dnia 16 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015.

KRASP.2008.5.16 | stanowisko z dnia 16 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Droga awansu naukowego.

KRASP.2008.5.15 | stanowisko z dnia 15 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego.

KRASP.2008.5.15 | stanowisko z dnia 15 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wizytacji kancelarii komorniczych.

Komor.2008.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Krajowej Rady Doradców Podatkowych do spraw ubezpieczeń.

Podat.2008.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Wniosek Politechniki Łódzkiej o prowadzenie Studium Kosmetologii.

RGSW.2008.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie "Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie zatrzymania".

Podat.2008.5.7 | stanowisko z dnia 7 maja 2008 r. | Akt nieoceniany