Professional association acts

Utworzenie Biblioteki Doradcy Podatkowego.

Podat.2008.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie dokumentu "Reguły kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)".

KRASP.2008.12.4 | stanowisko z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

KRASM.2008.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

KRPUT.2008.12.3 | stanowisko z dnia 3 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Kryteria oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego.

PKA.2008.11.27 | uchwała z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2008.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Otwarcie Adwokatury.

Adwok.2008.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Rejestrowanie przebiegu rozpraw sądowych.

Adwok.2008.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Medycznej w Gdańsku.

KRASM.2008.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Krakowskiej Szkole Wyższej w Krakowie.

KRASM.2008.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Akademii Medycznej w Gdańsku.

KRASM.2008.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

KRASM.2008.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2009.

Lekarz.2008.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie X Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2008.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt nieoceniany

Środki finansowe przekazywane do dyspozycji regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w 2009 r.

Rewid.2008.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2009 r.

Rewid.2008.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Egzaminacyjnej powzięta w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Rewid.2008.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Aptek.2008.10.22 | stanowisko z dnia 22 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Dokonywanie oceny placówek naukowych PAN przez wydziały PAN.

PAN.2008.10.21 | zalecenie z dnia 21 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu urzędowania Krajowej Rady Notarialnej.

Notar.2008.10.18 | zarządzenie z dnia 18 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o instytutach badawczych.

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny".

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki.

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "ekonomiczna analiza prawa".

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "finanse, bankowość i rachunkowość".

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "finanse, rachunkowość i ubezpieczenia".

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2008.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Rozkładanie na raty zaległych składek członkowskich.

Podat.2008.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2008.10.4 | uchwała z dnia 4 października 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2008.10.4 | uchwała z dnia 4 października 2008 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu aplikacji radcowskiej.

Radc.2008.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2008.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2008.9.22 | stanowisko z dnia 22 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Opracowanie "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce".

KRPSZ.2008.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych KRePSZ.

KRPSZ.2008.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Tworzenie nowych PWSZ.

KRPSZ.2008.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Wybory uzupełniające.

KRPSZ.2008.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRePSZ.

KRPSZ.2008.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2008.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Uczestnictwo Naczelnej Rady Lekarskiej w pracach międzynarodowych organizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2008.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy.

Lekarz.2008.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Konieczność przyspieszenia prac nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

KRASP.2008.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Priorytety obszarów działalności KRASP w kadencji 2008-2012.

KRASP.2008.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Zakup dostępu do bazy Web of Science.

KRASP.2008.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Zmiana siedziby KRASP.

KRASP.2008.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.

Aptek.2008.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego".

Aptek.2008.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie kandydatury do odznaczenia państwowego.

Aptek.2008.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Zmiana preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na rok 2008.

Aptek.2008.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Podat.2008.9.10 | stanowisko z dnia 10 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Standardy kształcenia dla kierunków studiów: grafika, malarstwo i rzeźba.

RGSW.2008.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "elektroradiologia".

RGSW.2008.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie kierunku studiów "zastosowanie fizyki w biologii i medycynie".

RGSW.2008.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadania stopni naukowych.

RGSW.2008.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2008 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

KRASM.2008.8.28 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2008 r. | Akt nieoceniany