Professional association acts

Przyjęcie harmonogramu realizacji "Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2009 r.".

Rewid.2009.4.7 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.

Adwok.2009.4.4 | uchwała z dnia 4 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składek członkowskich KRZaSP począwszy od roku 2009.

KRZSP.2009.4.2 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Dokument "założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty".

RGSW.2009.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyznawanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

KRASP.2009.2.28 | uchwała z dnia 28 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie dokumentu Partnerstwo dla Wiedzy: Nowy model kariery akademickiej.

KRASP.2009.2.28 | stanowisko z dnia 28 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie dokumentu Partnerstwo dla Wiedzy: Reforma studiów i praw studenckich.

KRASP.2009.2.28 | stanowisko z dnia 28 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Zakres, tryb działania oraz zasady wynagradzania wizytatorów.

Radc.2009.2.27 | uchwała z dnia 27 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia.

PKA.2009.2.19 | uchwała z dnia 19 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2009.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2009.

Lekarz.2009.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Niektóre aspekty projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.

RGSW.2009.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej.

RGSW.2009.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Przedstawienie propozycji nazw kierunków studiów.

RGSW.2009.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Standardy kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz fizjoterapia.

RGSW.2009.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

RGSW.2009.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego do realizacji zadań wynikających z Planu Działania KIBR dla IFAC.

Rewid.2009.2.3 | postanowienie z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

Regulamin gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów..

Rewid.2009.2.3 | uchwała z dnia 3 lutego 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.1.30 | stanowisko z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt nieoceniany

Kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych.

KRPSZ.2009.1.30 | stanowisko z dnia 30 stycznia 2009 r. | Akt nieoceniany

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

KRPUT.2009.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2009 r. | Akt nieoceniany

Składanie wniosków na prowadzenie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2009 r.

Rewid.2009.1.13 | komunikat z dnia 13 stycznia 2009 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie regulaminu konkursu o nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2008.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2009 r.

Lekarz.2008.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Stawki za czynności wykonywane poza stosunkiem pracy.

Rzeczn.2008.12.12 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Zmiana budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na 2008 r.

Lekarz.2008.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.

Aptek.2008.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Aptek.2008.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Medal Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2008.12.10 | decyzja z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Statuetka Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2008.12.10 | decyzja z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2009 rok.

Aptek.2008.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2009 rok.

Aptek.2008.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Komitetu Organizacyjnego II Spotkań Farmaceutów Artystów Twórców Amatorów 2009.

Aptek.2008.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany

Rozwiązanie Komisji ds. obsługi postępowań lustracyjnych.

Podat.2008.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2008 r. | Akt nieoceniany