Professional association acts

Zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2010.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Kierunki nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

Podat.2010.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych.

Podat.2010.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zasady wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2010.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Protokół II Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2010.1.9 | protokół z dnia 9 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 2 z dn. 9 I 2010 r.

KRD.2010.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Debata i prace legislacyjne dotyczące powołania Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGSW.2010.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczby członków prezydium Rady Głównej X kadencji w latach 2010-2013.

RGSW.2010.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Opłata roczna z tytułu nadzoru.

Rewid.2010.1.5 | komunikat z dnia 5 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie 50% kosztów uzyskania w ramach stosunku pracy.

KRPUT.2010.1.1 | uchwała z dnia 1 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2010 r.

Lekarz.2009.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2010.

Lekarz.2009.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pożyczki Spółce z o. o. "Medbroker".

Lekarz.2009.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Zmiana budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na 2009 r.

Lekarz.2009.12.18 | uchwała z dnia 18 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

RGSW.2009.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Założenia do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej.

RGSW.2009.12.17 | uchwała z dnia 17 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko Rady Nauki dotyczące planowanej wysokości środków budżetowych.

RN.2009.12.16 | stanowisko z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko Rady Nauki w sprawie przeprowadzenia kategoryzacji w roku 2010.

RN.2009.12.16 | stanowisko z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie strategicznego programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce.

RN.2009.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Protokół I Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2009.12.12 | protokół z dnia 12 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej - Anny Gołdyn.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej - Piotra Jóźwiakowskiego.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej -Wojciecha Giermaziaka.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2010 rok.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2010 rok.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Uchwała NRA dotycząca Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej - Michała Pietrzykowskiego.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej - Piotra Bohatera.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Wybór Sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała NRA o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2009.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Wyższej Szkole Policji w Szczytnie statusu uczelni stowarzyszonej KRASP.

KRASP.2009.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Zapewnienie polskiemu środowisku naukowemu dostępu do czasopism naukowych i baz danych.

KRASP.2009.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Zarządu KRD kadencji 2008/2009.

KRD.2009.12.1 | sprawozdanie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2010 r.

Rewid.2009.12.1 | uchwała z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Tryb konsultacji założeń ustawy o zawodzie adwokata w środowisku radców prawnych.

Radc.2009.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Wzór dziennika aplikanta.

Radc.2009.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Wzór umowy określającej prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji radcowskiej.

Radc.2009.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Wzór umowy o sprawowanie patronatu.

Radc.2009.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Zasady tworzenia i prowadzenia grup patronackich.

Radc.2009.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2009.11.28 | uchwała z dnia 28 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji.

Radc.2009.11.27 | uchwała z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Rzeczn.2009.11.27 | statut z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2009.11.27 | uchwała z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2009.11.27 | uchwała z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwoju humanistyki.

RGSW.2009.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany