Professional association acts

Procedura rozliczania należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

PAN.2010.2.24 | procedura z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Procedura uruchamiania środków budżetowych przez dysponenta głównego.

PAN.2010.2.24 | procedura z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Procedura w zakresie finansowania z budżetu PAN działalności oddziałów terenowych Akademii.

PAN.2010.2.24 | procedura z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Procedura w zakresie kontroli celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

PAN.2010.2.24 | procedura z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Procedury dotyczące nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych w ramach budżetu PAN.

PAN.2010.2.24 | procedura z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Szczegółowy podział oraz zasady realizacji budżetu Polskiej Akademii Nauk w roku 2010.

PAN.2010.2.24 | decyzja z dnia 24 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2010.2.17 | uchwała z dnia 17 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Krajowe standardy rewizji finansowej.

Rewid.2010.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów.

Rewid.2010.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat za poszczególne egzaminy.

Rewid.2010.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Zasady dokumentowania praktyki i aplikacji przez kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2010.2.16 | uchwała z dnia 16 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Protokół III Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2010.2.13 | protokół z dnia 13 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 4 z dn. 13 II 2010.

KRD.2010.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2010.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2010.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Skład, zasady działania i zadania Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2010.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2010.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego do spraw medycznych.

RGSW.2010.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Portale internetowe.

Adwok.2010.2.2 | stanowisko z dnia 2 lutego 2010 r. | Akt nieoceniany

Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich.

Lekarz.2010.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Podawanie do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Lekarz.2010.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Radc.2010.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Radc.2010.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie Naczelnej Rady Lekarskiej do utworzenia Funduszu Pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2010.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Objęcie lekarzy i lekarzy dentystów ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Podjęcie działań zmierzających do realizacji apelu do lekarzy parlamentarzystów.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Zjazdowej IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i zasad jej funkcjonowania.

Radc.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Program samorządu lekarskiego na lata 2010-2013.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin okręgowej komisji wyborczej.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie zasad rachunkowości Krajowej Izby Radców Prawnych.

Radc.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2010.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Program obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowego członka zwyczajnego KRePSZ.

KRPSZ.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2006-2010.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Włączenie się w działalność Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

KRPSZ.2010.1.28 | stanowisko z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2006-2010.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2006-2010.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2006-2010.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2006-2010.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała nr 1 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie programu obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2010.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Inne usługi poświadczające wchodzące w zakres czynności rewizji finansowej.

Rewid.2010.1.26 | stanowisko z dnia 26 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Inne usługi poświadczające wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej.

Rewid.2010.1.26 | stanowisko z dnia 26 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.

RGSW.2010.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

RGSW.2010.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie studiów na kierunku "gospodarka turystyczna" w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

RGSW.2010.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Stwierdzenie wyborów i odwołań dokonanych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2009 r.

Aptek.2010.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Wybór członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej - Bożenę Śliwa.

Aptek.2010.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2010.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2010 r. | Akt nieoceniany