Professional association acts

Powołanie Zespołu ds. Funduszy Europejskich.

Radc.2010.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. Funduszy Europejskich.

Radc.2010.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie insygniów samorządu radców prawnych oraz zasady ich używania.

Radc.2010.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie programu aplikacji.

Radc.2010.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia "Radcy prawnego" czasopisma samorządu radców prawnych.

Radc.2010.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

RGSW.2010.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Standard kształcenia na kierunku studiów "terapia zajęciowa".

RGSW.2010.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Protokół VI Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2010.6.12 | protokół z dnia 12 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Postępowanie w zakresie udostępniania do wglądu prac egzaminacyjnych.

Rewid.2010.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2010.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie tekstu ujednoliconego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2010.6.8 | stanowisko z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Regulamin postępowania rozjemczego.

Podat.2010.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie harmonogramu realizacji "Program działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2010 r."

Rewid.2010.6.1 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie harmonogramu realizacji "Programu działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów na 2010 r.".

Rewid.2010.6.1 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Sposób dokonywania wpłaty składki członkowskiej.

Rewid.2010.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2010.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2010 r.

Rewid.2010.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2010 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie redaktora naczelnego Gazety Lekarskiej.

Lekarz.2010.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie redaktora naczelnego Gazety Lekarskiej.

Lekarz.2010.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Sztandar Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2010.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Zasady wydawania Gazety Lekarskiej i Biuletynu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2010.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarskiego.

Lekarz.2010.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Kryteria oceny warunków i trybu rekrutacji na studia.

PKA.2010.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym.

RGSW.2010.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

RGSW.2010.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Obowiązki instytucji obowiązanych biegłych rewidentów wykonujących zawód.

Rewid.2010.5.11 | komunikat z dnia 11 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2010.5.11 | uchwała z dnia 11 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie dokumentu Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy.

KRASP.2010.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP.

KRASP.2010.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2009.

KRASP.2010.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Protokół V Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2010.5.1 | protokół z dnia 1 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 6 z dn. 1 V 2010 r.

KRD.2010.5.1 | uchwała z dnia 1 maja 2010 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie zakresu czynności Prokuratora Generalnego i jego zastępców.

Prok.2010.4.22 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Zasady i ewidencja przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Generalnej.

Prok.2010.4.22 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Podział wyniku finansowego za rok 2009.

KRZSP.2010.4.15 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Skreślenie z listy członków Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie.

KRZSP.2010.4.15 | uchwała z dnia 15 kwietnia 2010 r. | Akt nieoceniany