Professional association acts

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2011.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Plan Pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2011.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Programowej Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2011.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie zakresu obowiązków wiceprezesów Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Etyki.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2011.2.11 | uchwała z dnia 11 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt dokumentu rządowego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

RGSW.2011.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2011.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2011.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Podjęcie akcji "Pozwólcie lekarzom leczyć!".

Lekarz.2011.2.4 | uchwała z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2011.

Lekarz.2011.2.4 | uchwała z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2011.2.4 | uchwała z dnia 4 lutego 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 5 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 6 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Reasumpcja uchwały nr 41/2010 (Uzasadnienie uchwały Nr 61/2011).

Prok.2011.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie i ocena kandydatur do pełnienia stanowisk prokuratorów Prokuratury Generalnej.

Prok.2011.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Wyłanianie kandydatów na dziekanów wydziałów.

PAN.2011.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zgoda na przebieg promenady wzdłuż jeziora Kórnickiego przez działkę 953/1.

PAN.2011.1.18 | uchwała z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2011.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz innych niektórych ustaw.

RGSW.2011.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Rzeczn.2011.1.12 | statut z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

KRASM.2011.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Collegium Mazovia w Siedlcach.

KRASM.2011.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zasady etyki zawodowej Rzecznika Patentowego.

Rzeczn.2011.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Komunikat Nr 7 Komisji Egzaminacyjnej.

Rewid.2011.1.7 | komunikat z dnia 7 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Protokół II Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VI Kadencji.

KRD.2011.1.7 | protokół z dnia 7 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 1 z dn. 07 I 2011 r.

KRD.2011.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 2 z dn. 07 I 2011 r.

KRD.2011.1.7 | uchwała z dnia 7 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zakres działania Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.1.7 | decyzja z dnia 7 stycznia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zmiana nazwy jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2010.12.30 | decyzja z dnia 30 grudnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Dodatkowe kolokwium poprawkowe i wpis warunkowy na II rok aplikacji radcowskiej w 2011 roku.

Radc.2010.12.29 | uchwała z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kapituły "Funduszu Seniora".

Radc.2010.12.29 | uchwała z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Wybór Krajowego Zespołu Wizytatorów.

Radc.2010.12.29 | uchwała z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2010.12.29 | uchwała z dnia 29 grudnia 2010 r. | Akt nieoceniany