Professional association acts

Zm.: uchwała w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.).

Podat.2011.6.7 | uchwała z dnia 7 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie rejestru testamentów i zasady jego funkcjonowania.

Notar.2011.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego za 2010 r.

Prok.2011.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Wskazanie członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prok.2011.5.31 | uchwała z dnia 31 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.

PAN.2011.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2010 roku.

PAN.2011.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Stwierdzenie prawomocności wyboru członków Komisji do spraw etyki w nauce.

PAN.2011.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego programu aplikacji.

Radc.2011.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2011.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Krajowej Komisji Wyborczej.

Radc.2011.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Przebieg prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.

Radc.2011.5.20 | stanowisko z dnia 20 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej oraz program aplikacji.

Radc.2011.5.20 | uchwała z dnia 20 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komitetów problemowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczących komitetów problemowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Statut Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

PAN.2011.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2012 r.

Rewid.2011.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Zmiana nazwy Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Nadanie statutu Fundacji Lekarze Lekarzom.

Lekarz.2011.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Fundacji Lekarze Lekarzom.

Lekarz.2011.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom.

Lekarz.2011.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. monitorowania sytuacji pracowniczej w ochronie zdrowia.

Lekarz.2011.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Remont biura Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2011.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie terminów posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2011.

Lekarz.2011.5.13 | uchwała z dnia 13 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Wynagrodzenia prokuratorów.

Prok.2011.5.12 | uchwała z dnia 12 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Nowe zasady egzaminu maturalnego.

KRASP.2011.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2010.

KRASP.2011.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia.

KRASP.2011.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2010.

KRASP.2011.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Przyszły Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji (Zielona Księga).

KRASP.2011.5.5 | stanowisko z dnia 5 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Zasady rozliczania kosztów pośrednich w uczelniach.

KRASP.2011.5.5 | uchwała z dnia 5 maja 2011 r. | Akt nieoceniany

Komitet Redakcyjny publikacji Polskiej Akademii Nauk pod tytułem Annual Report.

PAN.2011.4.29 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury.

Prok.2011.4.14 | stanowisko z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

RGSW.2011.4.14 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2011 r. | Akt nieoceniany