Professional association acts

(bez tytułu).

PAN.2011.7.20 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie Regulaminu premiowania pracowników obsługi transportowej w Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.7.18 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kapituły do spraw Akademii Młodych Uczonych.

PAN.2011.7.14 | decyzja z dnia 14 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekty wzorcowych efektów kształcenia dla wybranych kierunkach studiów.

RGSW.2011.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

RGSW.2011.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Przyznawanie nagród pracownikom zagranicznych stacji naukowych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.7.5 | decyzja z dnia 5 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Inicjatywa uzupełnienia listy dyscyplin naukowych o dyscyplinę "nauki o polityce publicznej".

KRASP.2011.7.2 | uchwała z dnia 2 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Konieczność zmian niektórych przepisów Ustawy o finansach publicznych

KRASP.2011.7.2 | uchwała z dnia 2 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Krajowy Program Badań.

KRASP.2011.7.1 | stanowisko z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych.

KRASP.2011.7.1 | stanowisko z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków komitetów problemowych przy wydziałach Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczących komitetów problemowych przy wydziałach Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

KRASP.2011.7.1 | stanowisko z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie komitetów problemowych przy wydziałach Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.

PAN.2011.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2011.

PAN.2011.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Nadanie statutu jednostce pod nazwą Polska Akademia Nauk Warszawska Drukarnia Naukowa.

PAN.2011.6.24 | decyzja z dnia 24 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie regulaminu Pracy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.6.24 | decyzja z dnia 24 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie Regulaminu Pracy Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.6.21 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2011.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do spraw gospodarowania nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2011.6.17 | decyzja z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2011.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2011.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Lekarz.2011.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenie zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2010.

Lekarz.2011.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2011.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2010.

Rewid.2011.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Określenie składu Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2011-2014.

PAN.2011.6.13 | decyzja z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Rewid.2011.6.13 | uchwała z dnia 13 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Protokół IV Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VI Kadencji.

KRD.2011.6.12 | protokół z dnia 12 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 8 z dn. 12 VI 2011 r.

KRD.2011.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

RGSW.2011.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o kontroli w administracji rządowej.

RGSW.2011.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2011 r. | Akt nieoceniany