Professional association acts

(bez tytułu).

Adwok.2011.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Protokół VIII Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VI Kadencji.

KRD.2011.9.17 | protokół z dnia 17 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2011.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 12 z dn. 17 IX 2011 r.

KRD.2011.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 13 z dn. 17 IX 2011 r.

KRD.2011.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Zakres działania oraz zasady wynagradzania wizytatorów.

Adwok.2011.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych KRePSZ.

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

KRASM.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Wybór Członków Prezydium KRePSZ.

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Rewizyjnej KRePSZ.

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczącego KRePSZ.

KRPSZ.2011.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2011 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2011.9.12 | stanowisko z dnia 12 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Index Plus.

RGSW.2011.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie programu "Patent Plus".

RGSW.2011.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wizytacji kancelarii komorniczych.

Komor.2011.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu konkursowego.

Podat.2011.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Skład osobowy komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2011.9.6 | uchwała z dnia 6 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2011.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Zakup mebli i wyposażenia do biura Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2011.9.2 | uchwała z dnia 2 września 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

KRASM.2011.8.25 | uchwała z dnia 25 sierpnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2011.8.9 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 10 z dn. 30 VII 2011 r.

KRD.2011.7.30 | uchwała z dnia 30 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 11 z dn. 30 VII 2011 r.

KRD.2011.7.30 | uchwała z dnia 30 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 9 z dn. 30 VII 2011 r.

KRD.2011.7.30 | uchwała z dnia 30 lipca 2011 r. | Akt nieoceniany