Professional association acts

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASPiP.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie znowelizowanego Statutu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zakres działania komisji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana nazwy komisji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zniesienie Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Prawnej.

RGNiSW.2012.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.1.11 | stanowisko z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Skład i kompetencje zespołów działających w ramach obszarów kształcenia.

PKA.2012.1.11 | decyzja z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Współdziałanie MNiSW-KRASP na rzecz modernizacji kraju.

KRASP.2013.1.11 | uchwała z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 1 z dn. 9 I 2012 r.

KRD.2012.1.9 | uchwała z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Porządek obrad Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2011.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2011.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.

RGNiSW.2011.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii.

KRASM.2011.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGNiSW.2011.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGNiSW.2011.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej).

Adwok.2011.12.14 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Kandydaci na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Logo XXX-lecia samorządu radców prawnych.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na lata 2012-2013.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Wysokość odpisów na fundusze celowe w 2012 r.

Radc.2011.12.10 | uchwała z dnia 10 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji.

Radc.2011.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2011.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego.

KRASP.2011.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Procedury windykacyjne KIDP w zakresie składek członkowskich.

Podat.2011.12.6 | stanowisko z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2012.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Skład osobowy komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu do spraw Umów Generalnych KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu ds. Etyki Doradców Podatkowych KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2011.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2011 r. | Akt nieoceniany