Professional association acts

Ustawa o zmianie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2012.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek powiadamiania o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Rewid.2012.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie hasła przewodniego dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na 2012 rok.

Podat.2012.2.7 | stanowisko z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Umowy o badanie sprawozdań finansowych.

Rewid.2012.2.7 | komunikat z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Wymagana liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2012 r.

Rewid.2012.2.7 | komunikat z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat za poszczególne egzaminy.

Rewid.2012.2.7 | uchwała z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zasady postępowania w sprawach nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.

Podat.2012.2.7 | stanowisko z dnia 7 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.2.2 | uchwała z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.2.2 | uchwała z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.2.2 | uchwała z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowego członka zwyczajnego KRePSZ.

KRPSZ.2012.2.2 | uchwała z dnia 2 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 2 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 3 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 4 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 7 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 8 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 9 z dn. 28 I 2012 r.

KRD.2012.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne do przygotowania raportu samooceny.

PKA.2012.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zamrożenie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w 2012 r.

Prok.2012.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: zarządzenie Nr 7 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 lipca 2011 r.

PAN.2012.1.26 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Regulamin powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących.

PAN.2012.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybory uzupełniające członków Akademii Młodych Uczonych.

PAN.2012.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.

PAN.2012.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie utworzenia komitetów problemowych przy wydziałach Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2011.

PAN.2012.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek noszenia przez farmaceutów identyfikatorów w miejscu pracy.

Aptek.2012.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Kodeksu Etyki Aptekarza.

Aptek.2012.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego.

Aptek.2012.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana formy protestu członków samorządu aptekarskiego.

Aptek.2012.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie składu liczbowego poszczególnych Komisji Zjazdowych.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Mandatowej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Regulaminowej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Komisji Wyborczej.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór przewodniczącej VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór sekretarzy VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców przewodniczącej VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2012.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2012 r. | Akt nieoceniany