Professional association acts

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci.

RGNiSW.2012.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

RGNiSW.2012.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

KRASPiP.2012.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

KRASPiP.2012.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie wyższej instancji.

Sędz.2012.6.12 | stanowisko z dnia 12 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego z 23.01.2012 r. (K 8/12).

Sędz.2012.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Apel do doradców podatkowych o dokonanie darowizny na Sztandar KIDP.

Podat.2012.6.5 | stanowisko z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2011.

Podat.2012.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2012.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzorcowego projektu umowy generalnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z wydawnictwami.

Podat.2012.6.5 | stanowisko z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podat.2012.6.5 | stanowisko z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2012.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Statut Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

CKST.2012.6.4 | statut z dnia 4 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Porządek Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2012.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kierownika Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Radc.2012.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komitetu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Radc.2012.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Sekretarza Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Radc.2012.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przekazanie projektu nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego do Komisji do Spraw Etyki.

Radc.2012.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2012.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2011.

KRASP.2012.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana zapisu dotyczącego Biura KRASP w Statucie KRASP.

KRASP.2012.5.26 | uchwała z dnia 26 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

KRASP.2012.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór uzupełniającego przedstawiciela wydziału Akademii do Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Podział środków na nagrody w Polskiej Akademii Nauk oraz ustalenia wysokości tych nagród w 2012 r.

PAN.2012.5.23 | zarządzenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru protokołu kontroli pozaplanowych.

Rewid.2012.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru.

Rewid.2012.5.22 | uchwała z dnia 22 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

KRASPiP.2012.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

KRASPiP.2012.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

KRASPiP.2012.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Sędz.2012.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe (druk nr 63 S).

Sędz.2012.5.11 | opinia z dnia 11 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2012 rok.

RGNiSW.2012.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Opinia do projektu założeń rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze.

Prok.2012.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

PAN.2012.5.8 | postanowienie z dnia 8 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Postępowanie dotyczące obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego.

Sędz.2012.5.8 | stanowisko z dnia 8 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komitetu narodowego działającego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.5.8 | uchwała z dnia 8 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Skład osobowy komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2012.5.4 | uchwała z dnia 4 maja 2012 r. | Akt nieoceniany

Skład osobowy komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2012.5.4 | uchwała z dnia 4 maja 2012 r. | Akt nieoceniany