Professional association acts

Powołanie konsultantów Komisji Ofert KRDP.

Podat.2012.9.4 | stanowisko z dnia 4 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie Wyróżnień za zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2012.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2012.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Collegium Medicum UJ w Krakowie.

KRASPiP.2012.8.30 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru.

Rewid.2012.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2010 r.

Rewid.2012.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2011 r.

Rewid.2012.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2012 r.

Rewid.2012.8.14 | uchwała z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2012.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Protokół VI Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII Kadencji.

KRD.2012.7.27 | protokół z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 11 z dn. 27 VII 2012 r.

KRD.2012.7.27 | uchwała z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 11 z dn. 27 VII 2012 r.

KRD.2012.7.27 | uchwała z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 12 z dn. 27 VII 2012 r.

KRD.2012.7.27 | uchwała z dnia 27 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o uprawnieniach do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Sędz.2012.7.20 | opinia z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2012.7.20 | opinia z dnia 20 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.7.19 | opinia z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.7.19 | opinia z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sędz.2012.7.19 | opinia z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.7.19 | opinia z dnia 19 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie czynności prawnej dokonanej bez udzielonego pełnomocnictwa.

Podat.2012.7.18 | uchwała z dnia 18 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Opiniowanie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

RGNiSW.2012.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji.

RGNiSW.2012.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla kierunku studiów biologia.

RGNiSW.2012.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego.

Rzeczn.2012.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt nieoceniany

Protokół V Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII Kadencji.

KRD.2012.6.23 | protokół z dnia 23 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 10 z dn. 23 VI 2012 r.

KRD.2012.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2012.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do zawieszenia akcji protestacyjnej.

Lekarz.2012.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenie zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2011.

Lekarz.2012.6.22 | uchwała z dnia 22 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika.

PAN.2012.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Członka Komisji Rewizyjnej KRePSZ.

KRPSZ.2012.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczącego KRePSZ.

KRPSZ.2012.6.21 | uchwała z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sędz.2012.6.15 | opinia z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o spółdzielniach.

Sędz.2012.6.15 | opinia z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.6.14 | opinia z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nieoceniany