Professional association acts

Uchwalenie "Regulaminu działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2012-2016".

KAAUM.2012.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2012/2013.

KAAUM.2012.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.10.4 | zarządzenie z dnia 4 października 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.9.28 | opinia z dnia 28 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2012.9.28 | opinia z dnia 28 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.9.28 | opinia z dnia 28 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Sposób uiszczenia opłat sądowych.

Sędz.2012.9.27 | stanowisko z dnia 27 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na Politechnice Radomskiej.

KRASPiP.2012.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sędz.2012.9.26 | stanowisko z dnia 26 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2011 r.

PAN.2012.9.25 | uchwała z dnia 25 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Akademii Nauk za rok 2012.

PAN.2012.9.25 | uchwała z dnia 25 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór uzupełniającego członków Akademii Młodych Uczonych.

PAN.2012.9.25 | uchwała z dnia 25 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk do końca kadencji 2011-2014.

PAN.2012.9.25 | uchwała z dnia 25 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.9.25 | uchwała z dnia 25 września 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Protokół VII Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII Kadencji.

KRD.2012.9.22 | protokół z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 13 z dn. 22 IX 2012 r.

KRD.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 14 z dn. 22 IX 2012 r.

KRD.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 15 z dn. 22 IX 2012 r.

KRD.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 16 z dn. 22 IX 2012 r.

KRD.2012.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2012.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Propozycja Ministra Sprawiedliwości dotycząca likwidacji Krajowej Rady Prokuratury.

Prok.2012.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych KRePSZ.

KRPSZ.2012.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybory uzupełniające.

KRPSZ.2012.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRePSZ.

KRPSZ.2012.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów.

Prok.2012.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Propozycje dotyczące projektu budżetu państwa na rok 2013 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

PAN.2012.9.18 | uchwała z dnia 18 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków krajowych i zagranicznych Akademii.

PAN.2012.9.18 | uchwała z dnia 18 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Rzeczn.2012.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2012-2016.

KRASP.2012.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Realizacja strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

KRASP.2012.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Struktura komisji stałych KRASP.

KRASP.2012.9.10 | uchwała z dnia 10 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci.

Sędz.2012.9.7 | opinia z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Sędz.2012.9.7 | stanowisko z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Centrum Mediacji Gospodarczej.

Radc.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji.

Radc.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Sędz.2012.9.7 | opinia z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Regulamin nadania odznaczenia "Meritus Pro Medicis".

Lekarz.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Regulamin nadania odznaczenia "Meritus Pro Medicis".

Lekarz.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2012.9.7 | opinia z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wydawanie opinii w kwestii wydawania Europejskich Nakazów Dochodzeniowych.

Sędz.2012.9.7 | opinia z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie powołania Krajowej Komisji Wyborczej.

Radc.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Radc.2012.9.7 | uchwała z dnia 7 września 2012 r. | Akt nieoceniany