Professional association acts

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2019.

Lekarz.2020.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy.

Lekarz.2020.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powstrzymanie zjawiska dyskryminacji i szykanowania w związku z epidemią koronawirusa.

Lekarz.2020.6.18 | stanowisko z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Lekarz.2020.6.18 | stanowisko z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Lekarz.2020.6.18 | stanowisko z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

KAAUM.2020.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

Lekarz.2020.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2020.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zniesienie terminu wyborów Władz KRAUM na kadencję 2020-2024.

KAAUM.2020.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2020.

PAN.2020.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2019.

PAN.2020.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na zakup systemu antywirusowego oraz routera brzegowego wraz z licencjami.

Podat.2020.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2020.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędz.2020.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.6.6 | wskazówki z dnia 6 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych podmiotów leczniczych.

Lekarz.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Kuratorzy sądowi służbie zdrowia.

Kurat.2020.6.5 | komunikat z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2019.

Lekarz.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Lekarz.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii.

Lekarz.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana regulaminu Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie wydania książki.

Lekarz.2020.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Komunikat Prezydium KRK ze spotkania z Sekretarzem Stanu w MS z dnia 4 czerwca 2020 roku.

Kurat.2020.6.4 | komunikat z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Członkini Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

KRD.2020.6.3 | uchwała z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

KRD.2020.6.3 | uchwała z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Terminy i tryb organizowania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2020.6.1 | uchwała z dnia 1 czerwca 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Poznańskiej.

PPOZN.2020.5.28 | statut z dnia 28 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Spotkanie Prezydium KRK z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kurat.2020.5.27 | komunikat z dnia 27 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Lekarz.2020.5.27 | stanowisko z dnia 27 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2020.5.21 | stanowisko z dnia 21 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2020.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Zawarcie umowy na wykonanie modelu figury Hipokratesa.

Lekarz.2020.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego.

UZIEL.2020.5.20 | statut z dnia 20 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.

PAN.2020.5.19 | uchwała z dnia 19 maja 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie RPD.

KRD.2020.5.18 | uchwała z dnia 18 maja 2020 r. | Akt nieoceniany