Akty korporacyjne

KRD.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 44/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 23 listopada 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się jednorazowy zwrot kwoty 20 Euro w ramach ryczałtu na transport lokalny każdemu z gości zagranicznych (przedstawicieli The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) obecnych na Eurodoc Workshop oraz Eurodoc Administration meeting w dniach 15-18 listopada 2018 w Warszawie.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.