Akt korporacyjny

KRD.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 43/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 26 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  W ramach złożonych wniosków konkursowych na dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego braki formalne uznaje się za dyskwalifikujące projekt.
§  2.  Budżetu przeznaczonego na sfinansowanie projektów w ramach konkursu na dofinansowania KRD dla środowiska doktoranckiego nie zwiększa się.
§  3.  W wyniku postępowania konkursowego finansowanie przyznaje się projektom pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego.
§  4.  Finansowanie zostaje przyznane następującym wnioskom w określonej wysokości:
Samorząd doktorancki/porozumienieWnioskowana kwota dofinansowania [PLN]Rekomendowana kwota dofinansowaniaTytuł projektu
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Rada Samorządu Doktorantów5 000,00 zł5 000,00 złWniosek o dofinansowanie strefy relaksu
Uniwersytet Jagielloński, Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego3 306,00 zł3 306,00 złWniosek o dofinansowanie szkolenie z przygotowywania publikacji naukowych
Instytut Farmakologii PAN, Samorząd Doktorantów1 280,00 zł1 280,00 złWniosek o dofinansowanie wyjścia do Filharmonii
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Samorząd Doktorantów Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej5 000,00 zł5 000,00 złWniosek o dofinansowanie spotkania warsztatowo - integracyjnego mające na celu wykształcenie i/lub wzmocnienie umiejętności współpracy
Poznańskie Porozumienie Doktorantów3 000,00 zł3 000,00 złWniosek o dofinansowanie zakupu biletów na spektakle teatralne
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Samorząd Doktorantów UMed w Białymstoku2 700,00 zł2 700,00 złWniosek o dofinansowanie wyjazdu do teatru
Politechnika Białostocka, Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Mechanicznego4 960,00 zł4 960,00 złWniosek o dofinansowanie sekcji squosha
Warszawskie Porozumienie Doktorantów5 500,00 zł4 754,00 złWniosek o dofinansowanie Warszawskiego Balu Doktoranta
§  5.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.