KRD.2018.10.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 41/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 19 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołana zostaje Kapituła do oceny wniosków konkursowych PRODOK 2018 w składzie:
* Anna Szymczak, Uniwersytet Łódzki,
* Daria Larowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
* Katarzyna Gwizdek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
* Sandra Górska, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
* Radosław Adamski, Uniwersytet Szczeciński,
* Justyna Ber, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.