KRD.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 40/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 12 października 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyznane zostają wyróżnienia "Brylant KRD" Michałowi Gajdzie, Agacie Pyrzyńskiej oraz Annie Kurowskiej za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz środowiska doktorantów oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.