KRD.2018.9.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 32/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 28 września 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Ze składu Komisji Prawnej odwołani zostają:
- Paulina Chełmowska,
- Sławomir Czerwiński,
- Paulina Janik,
- Joanna Kazimierczak,
- Aleksandra Leszczyńska.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.