Akty korporacyjne

KRD.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 26/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalony zostaje sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia "Górski marsz z Nordic Walking" w ramach projektu GO! PhD w formie rozliczenia ryczałtem, 60 zł na osobę w jedną stronę. Potwierdzeniem uczestnictwa jest podpis na liście obecności.
§  2.  Uchwała nr 25/2018 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 28 sierpnia 2018 roku przestaje obowiązywać.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.