Akty korporacyjne

KRD.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 18/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 12 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się jako przedstawiciela doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego mgr Natalię Plonę.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.