KRD.2018.6.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 20/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 16 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 4 w związku z § 10 ust. 2 pkt. 11 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Na funkcję Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów zostaje powołana mgr inż. Agnieszka Żyra.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.