KRD.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 7 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół ds. Konkursów PRODOK i PROPAN w składzie:
1. Angela Andrzejewska
2. Magdalena Maria Gos
3. Łukasz Jan Śledziński
4. Katarzyna Kryszczuk
5. Angelika Wiech
6. Katarzyna Turoń
7. Patrycja Sikorska-Juśko
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.