KRD.2017.10.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 27/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 17 października 2017 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Powołana zostaje Kapituła Doktorancka Konkursu PROPAN 2017 w składzie:
- Domżalska Anna;
- Gos Magdalena;
- Jończy Aneta;
- Melnytska Karina;
- Osęka Laura.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.