Adwok.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 52/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 7 listopada 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Pani adw. Annie Barczyk;

Pani adw. Ewie Czarnynodze;

Panu adw. Tadeuszowi Hassie;

Panu adw. Grzegorzowi Kopciowi

Panu adw. Marcinowi Nowakowi;

Panu adw. Stefanowi Skrzypczakowi;

Panu adw. dr. Michałowi Synoradzkiemu;

Panu adw. Krystianowi Szymankowi;

Panu adw. dr. Mirosławowi Wyciślakowi.