Akt korporacyjny

Adwok.2017.9.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 47/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 20 września 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z niepokojem przyjęło informację o przesłuchaniu adwokat Anny Boguckiej-Skowrońskiej przez Policję w Słupsku w sprawie organizowania i kierowania nielegalnym zgromadzeniem i zaśmiecania ulicy podczas lipcowych protestów przeciwko rządowym projektom ustaw dotyczących zamian w sądownictwie.

Takie działania wobec adwokat Anny Boguckiej-Skowrońskiej mogą być traktowane nie tylko jako próba zastraszenia naszej Koleżanki, ale szerzej jako próba zastraszenia wszystkich uczestników "Łańcucha Światła", protestujących przeciwko niekonstytucyjnym zmianom w sądownictwie, a tym samym jako próba pogwałcenia podstawowych wartości demokratycznego państwa prawa - wolności słowa i prawa do zgromadzeń.

Należy przypomnieć, iż adwokat Anna Bogucka-Skowrońska jest osobą wybitnie zasłużoną dla Polski, odznaczoną m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem XXV-lecia "Solidarności", Krzyżem Wolności i Solidarności, Wielką Odznaką "Adwokatura Zasłużonym". Jako adwokat zaangażowana była w tworzenie struktur związku zawodowego NSZZ "Solidarność". Internowana w stanie wojennym za swoją działalność opozycyjną. W latach 80-tych broniła w procesach politycznych m.in. Zbigniewa Romaszewskiego, Bogdana Lisa, Annę Walentynowicz. Budowała polską demokrację po roku 1989 - trzykrotnie piastowała urząd Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, przez wiele lat pełniła funkcję sędziego Trybunału Stanu.

Prezydium NRA wyraża nadzieję, że postępowanie podjęte przez funkcjonariuszy Policji w Słupsku zakończy się jego niezwłocznym umorzeniem.