Adwok.2017.9.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 46/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 5 września 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Monsieur Fredericowi Sicard, Batonnier de l'Ordre des Avocats de Paris.