Akt korporacyjny

Sędz.2017.7.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 245/2017
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 lipca 2017 r.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża podziękowanie wszystkim Obywatelom, którzy w ostatnich dniach opowiedzieli się po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów i stanęli zdecydowanie w ich obronie.

Wszystkim nam zależy na tym, żeby zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy Obywatel miał prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo do sądu jest podstawowym środkiem ochrony wszystkich praw i wolności człowieka i obywatela, zaś cechą dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest gotowość podjęcia obrony tych praw i wolności w razie ich zagrożenia.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża przekonanie, że w społeczeństwie obywatelskim sądy muszą być zawsze otwarte na głos Obywateli.