Akty korporacyjne

KRD.2017.4.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 16/2017
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 13 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Powołuje się Delegatów do Eurodoc: dr Beatę Baran oraz mgra inż. Michała Gajdę.
§  2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.