Akt korporacyjny

Adwok.2017.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 40/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu osobowego Komisji Legislacyjnej przy NRA:

adw. Michała Szpakowskiego - na funkcję Sekretarza Komisji,

adw. Radosława Gałana,

adw. Andrzeja Kołaczkiewicza,

adw. prof. Roberta Zawłockiego.