Adwok.2017.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 37/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 9 maja 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Pani adw. prof. UW dr. hab. Katarzynie Bilewskiej;

Panu adw. Piotrowi Tomaszowi Kulińskiemu;

Pani adw. Jolancie Joannie Nowakowskiej - Zimoch;

Panu adw. Januszowi Rossie;

Pani adw. Elżbiecie Rydzewskiej;

Panu adw. Maciejowi Ślusarko wi

oraz pośmiertnie

adw. Markowi Kotarskiemu.