Adwok.2017.4.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało na funkcje Wiceprzewodniczących Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA:

adw. Bartosza Grohmana,

adw. Jerzego Ziębę.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało na funkcję Sekretarza Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA:

adw. Marcina Derlacza.