Adwok.2017.4.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 35/2017
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało pośmiertnie odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Panu adw. Romanowi Hrabarowi.