Akty korporacyjne

Aptek.2008.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/46/2008
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2008 r.

Naczelna Rada Aptekarska jako organ kierujący działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) uchwala, co następuje:
§  1. Naczelna Rada Aptekarska upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza do reprezentowania Naczelnej Rady Aptekarskiej, w sprawie ze skargi Ewy Gleń na uchwałę Prezydium NRA (działającego w imieniu NRA) Nr K/V/28/08 z dnia 22 października 2008 r., w tym do ustanawiania pełnomocników z prawem dalszej substytucji.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.